Veřejná správa a samospráva

Co Vám můžeme nabídnout

 

Co nabízíme pro veřejnou správu a  samosprávu?

Pro orgány státní správy a samosprávy poskytujeme plnohodnotný právní servis. Přinášíme rychlou a účinnou právní pomoc v situacích, kdy je třeba se plně spolehnout na služby externí advokátní kanceláře se zkušenostmi v dané problematice.

 

Agenda práva obecních samospráv

Pro obce nabízíme:

  • poskytování komplexních právních služeb
  • zpracování vnitřních předpisů obcí
  • vypracování, popř.  posuzování uzavíraných  smluv
  • opravné prostředky
  • zastupování obcí před soudy

Jako jednu ze specializací nabízíme zkušenosti nabyté na pozici právníka Pozemkového úřadu. Pracovní náplň tvořila mimo jiné agenda kompletní přípravy podkladů pro veřejné zakázky, účast v komisích, doporučujících zadavateli zakázky nejlepší nabídku, právní služby v rámci provádění jednoduchých pozemkových úprav, komplexních pozemkových úprav a v neposlední řadě agenda restitucí, včetně zastupování úřadu před Krajskými soudy v oblasti restitucí.

 

Outsoursing právních služeb

Naše advokátní  kancelář čím dál častěji pro obce  plní funkci externího právního oddělení v rámci outsourcingu právních služeb.

Tato forma spolupráce přináší obcím řadu výhod: 

  • šetří náklady na  vlastního zaměstnance, na vybavení jeho pracoviště, personální náklady apod.
  • přenáší  odpovědnosti  za provedenou práci na  advokátní kancelář, která  je pro případ způsobení škody v rámci advokátní praxe pojištěna
  • umožňuje flexibilní  a rychlé poskytování právních služeb, kdykoliv jsme připraveni se účastnit osobního jednání
  • neustálý rozvoj odborné úrovně

 

Podstatnou výhodou, kterou obce  nejvíce oceňují  je  ta skutečnost, že jsme  kdykoliv na příjmu, buďto na telefonu nebo na emailu. Dle dohody se  přímo účastníme jakéhokoli jednání mimo advokátní kancelář. S obcemi  běžně komunikujeme a právní služby poskytujeme ve formě, kterou obce  upřednostňují - v dnešní době čím dál častěji plně elektronicky. Spolupráce s  naší advokátní kanceláři se tak  stává pro obce  méně časově i finančně  náročné.

Jsme přesvědčeni o tom, že právě výše popsaný  model spolupráce přináší pro realitní kanceláře  veškerá pozitiva, která lze od dlouhodobé a úzké spolupráce s  advokátní kanceláří očekávat.

 

Vaše advokátní kancelář

Neváhejte nás kontaktovat. Na telefonu jsme k dispozici Po-Pá od 9:00 hod do 19:00 hod