V rámci obchodního práva poskytujeme komplexní právní služby malým a středním podnikatelům a obchodním společnostem

 

Závazkové právo obchodní

 • příprava, připomínkování, sepsání a uzavírání smluv,
 • účast při jednání s Vašimi obchodními partnery apod.

 

Vymáhání pohledávek

 • mimosoudní vymáhání
 • vymáhání v rámci soudního řízení
 • realizace zástavních práv
 • péče o pohledávky
 • exekuční vymáhání

 

Právo obchodních společností

 • zakládání obchodních společností
 • změny obchodních společností
 • převody obchodních podílů, akcií
 • jmenování a odvolávání statutárních orgánů
 • zvýšení či snížení základního kapitálu
 • zastupování v řízeních ve věcech veřejného rejstříku
 • příprava veškeré smluvní dokumentace a listin související se zakládáním a změnou obchodních společenství a družstev a následná právní podpora
 • úprava zakladatelských dokumentů, jejich přizpůsobení novému zákonu o obchodních  korporacích
 • příprava smluv o výkonu funkce

 

Cenné papíry

 • problematika cenných papírů, směnky, šeky
 • úschovy cenných papírů a jiných listin

 

Hospodářská soutěž

 • ochrana před nekalou soutěží
 • ochranné známky

 

Právní poradenství v oblasti zadávání veřejných zakázek

 • zastupování před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
 • zastupování uchazečů o veřejnou zakázku v zadávacím řízení, právní pomoc při zpracování nabídek, vypracování námitek apod.

 

Zastupování před soudy a rozhodčími orgány

 • zastupování před soudy všech stupňů
 • zastupování před rozhodčími soudy, před rozhodci

 

Neváhejte nás kontaktovat. Na telefonu jsme k dispozici Po-Pá od 9:00 hod do 19:00 hod