Nechte si smlouvu vypracovat nebo jen posoudit

Posouzení  jakékoliv smlouvy

Nejčastěji je tato služba využívána klienty, kteří si jakoukoliv smlouvu buď připraví svépomocí, nebo se jedná o smlouvu zpracovanou realitní kanceláří nebo návrh  smlouvy předložený jinou smluvní stranou.

Nabízíme kontrolu formálních a obsahových náležitosti smlouvy, upozorníme Vás na jednostranně nevýhodná smluvní ujednání, ujednání v rozporu se zákonem a ujednání, která by vám v budoucnu mohla způsobit komplikace. Upozorníme na možná rizika či slabá místa smlouvy ještě před jejím uzavřením.

Jakoukoliv smlouvu k posouzení nám můžete zaslat e-mailem ve formátu .doc nebo .pdf.  V dohodnutém termínu, obvykle nejpozději do 2 pracovních dnů od objednávky služby Vám bude zaslán rozbor nebo upravená smlouva, popř.  je možné dohodnout osobní konzultaci v advokátní kanceláři.

 

Příprava smluv

Zajišťujeme přípravu všech smluvních typů pro občany a podnikatele.

Jde např. o:

 • smlouvy o převodu bytu ve vlastnictví
 • smlouvy o převodu nemovitostí
 • zástavní smlouvy
 • smlouvy o převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu
 • smlouvy o vypořádání podílového spoluvlastnictví
 • smlouvy o vypořádání společného jmění manželů
 • smlouvy o výstavbě
 • prohlášení vlastníka
 • nájemní smlouvy
 • podnájemní smlouvy
 • pachtovní smlouvy
 • kupní smlouvy
 • darovací smlouvy
 • dále smlouvy o smlouvě budoucí
 • smlouvy o zřízení práva služebnosti
 • smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického práva
 • smlouvy o zřízení předkupního práva
 • smlouvy o převodech obchodních podílů či akcií
 • smlouvy o výkonu funkce jednatelů či členů představenstva
 • veškeré obchodní smlouvy včetně účasti u vyjednávání s obchodními partnery

 

 

 

Neváhejte nás kontaktovat. Na telefonu jsme k dispozici Po-Pá od 9:00 hod do 19:00 hod