Právní služby pro samostatně hospodařící zemědělce a zemědělské podniky

Jedna  z našich specializací - pozemkové právo

Našimi klienty je celá řada soukromých zemědělců a také větší zemědělské podniky ze Znojemska, kterým nabízíme dlouholeté zkušenosti pozemkové agendy, nabyté jednak v rámci advokátní praxe a jednak také v období před založením advokátní kanceláře na pozici právníka Pozemkového úřadu.

V rámci pozemkového práva nabízíme

  • zastupování soukromých zemědělců, zemědělských podniků a obcí v řízení o jednoduchých a komplexních pozemkových úpravách, sepis odvolání proti rozhodnutím vydaným v rámci těchto úprav
  • zastupování ve správním řízení před Státním pozemkovým úřadem ( vznikl ke dni 1.1.2013 sloučením Pozemkového fondu ČR a pozemkových úřadů)
  • zastupování ve správním řízení před Agenturou pro zěmědělství a venkov (  např. dotace, evidence uživatelů půdy LPIS)
  • zastupování ve správních řízeních, vedených pro porušení právních povinností - při ukládání pokut příslušnými  orgány státní správy
  • uzavírání kvalitních smluv, právní konzultace

 

 

 

Neváhejte nás kontaktovat. Na telefonu jsme k dispozici Po-Pá od 9:00 hod do 19:00 hod