Kdy můžete podat návrh na určení výživného pro dítě?

Pokud hodláte ukončit manželství rozvodem a máte nezletilé dítě, pak soud rozhodne o rozvodu manželství teprve tehdy, až budou upraveny poměry k dítěti, tedy poté, kdy bude  určeno kterému z rodičů se dítě svěřuje do péče a o výši výživného, které bude hradit druhý rodič. 

Plánovaný rozvod však není jediným předpokladem pro určení výživného.

Návrh na určení výživného můžete podat také tehdy:

  • pokud žijete jako rodiče dítěte spolu, ale jeden z rodičů neplní vyživovací povinnost dobrovolně 
  • pokud spolu jako rodiče nežijete,  protože jste vůbec nebyli sezdáni, 
  • pokud spolu jako rodiče nežijete, protože je manželství rozvráceno, aniž by však přitom bylo rozvedeno
  • jste-li zletilé dítě, jehož rodiče neplní vyživovací povinnost dobrovolně v případě, že se soustavně připravujete na budoucí povolání

 

Výživné je možné na návrh snížit či zvýšit

Výživné se nestanovuje jednou provždy.

Může nastat situace, kdy dojde ke změně poměrů, a to buď na straně dítěte nebo na straně povinného platit výživné.

V takovém případě je možné podat návrh na snížení či zvýšení výživného:

  • pokud  dojde ke zvýšení potřeb nezletilého dítěte, např. nástup do základní školy, na VŠ, ze zdravotních důvodů je možné podat návrh na zvýšení výživného
  • pokud  dojde ke zhoršení finanční a majetkové situace povinného, např. z důvodu dlouhodobé nemoci, propuštění ze zaměstnání, péče o další nezletilé děti, je možné podat návrh na snížení výživného

 

 

Neváhejte nás kontaktovat. Na telefonu jsme k dispozici Po-Pá od 9:00 hod do 19:00 hod