Jaké kroky je třeba učinit v rámci rozvodu manželství?

Svěření nezletilého dítěte do péče jednoho z rodičů a stanovení výživného

Pokud máte jako manželé společné nezl. dítě, je třeba před podáním návrhu na rozvod manželství podat návrh na svěření dítěte do péče jednoho z rodičů a na určení výživného. O rozvodu manželství bude rozhodováno až pro právní moci rozsudku soudu o svěření dítěte a o výživném.

 

Vypořádání společného jmění (majetku a dluhů) manželů

V rámci řízení o rozvodu nebo nejpozději do 3 let po rozvodu můžete vyřešit společné jmění manželů, a to dohodou o vypořádání společného jmění manželů, kterou doporučuji nepodceňovat. Často jde totiž o významné majetkové hodnoty a zajištění budoucích rizik, u nichž se nevyplácí riskovat. Součástí společného jmění jsou také dluhy, které je třeba  zvlášť pečlivě vypořádat.

Pokud nedojde k dohodě o rozdělení majetku a vypořádání dluhů, můžetete se ve lhůtě 3 let od rozvodu manželství domáhat žalobou, aby soud společný majetek rozdělil a vypořádal dluhy.

 

Nabízíme Vám:

  • vypracování výše uvedených návrhů, návrh na svěření dítěte do péče, návrh na rozvod
  • zastoupení v řízení o svěření dítěte do péče a o výživném, zastoupení před soudem v řízení o rozvod manželství
  • vypracování dohody o vypořádání společného majetku a dluhů
  • žaloby o vypořádání majetku a dluhů, včetně zastoupení v soudním řízení.


V rámci konzultace v advokátní kanceláři  získáte představu  o způsobech rozvodu, které připouští  zákon, tedy  rozvod se zjišťováním příčin rozvratu manželství a rozvod bez zjišťování příčin rozvratu manželství. Dostane se Vám řady doporučení pro bezproblémový průběh řízení o rozvodu a k vypořádání společného majetku a  společných dluhů.

 

 

Neváhejte nás kontaktovat. Na telefonu jsme k dispozici Po-Pá od 9:00 hod do 19:00 hod