Rozdělení podílového spoluvlastnictví (např. jste spoluvlastník domu nebo pozemku)

 

Pokud jste podílovým spoluvlastníkem nemovitosti a z jakéhokoliv důvodu Vám tato forma vlastnictví nevyhovuje a podíl na nemovitosti je neprodejný, můžete žádat o vypořádání podílového spoluvlastnictví. Zákon preferuje dohodu o vypořádání podílového spoluvlastnictví, která musí mít písemnou formu a musí být zapsána na katastru nemovitostí.

Nabízíme vypracování takové dohody, včetně právního zastoupení při jednání se spoluvlastníky o způsobu vypořádání s tím, že je možné dohodout se např. na reálném rozdělení nemovitostí, pokud to je právně a fakticky možné, na převedení vlastnického práva jednomu či více spoluvlastníkům s vyplacením vypořádacího podílu nebo na prodeji nemovitostí a rozdělení výtěžku z prodeje podle podílů.

Pokud by k dohodě mezi spoluvlastníky nedošlo, pak je třeba tuto situaci řešit soudně.

V takovém případě nabízíme podání žaloby na zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví a právní zastoupení v soudním řízení.

 

 

 

Neváhejte nás kontaktovat. Na telefonu jsme k dispozici Po-Pá od 9:00 hod do 19:00 hod