V rámci rodinného práva pokytujeme právní služby týkající se těchto oblastí:

 

Rozvody manželství

 • příprava a sepis návrhu na rozvod manželství
 • rozvod manželství bez zjišťování příčin rozvratu manželství (vypracování  dohody o vypořádání majetku a dluhů manželů,
  dohody o úpravě poměrů k nezletilým dětem)
 • rozvod manželství se zjišťováním příčin rozvratu manželství

 

Vypořádání majetku a dluhů po rozvodu

 • dohody o vypořádání společného majetku a dluhů, zastoupení ve věci uzavření dohody při jednání s bývalým manželem
 • žaloby o vypořádání společného majetku a dluhů, zastoupení v řízení před soudem

 

Péče o nezletilé a opatrovnické věci

 • příprava a sepis návrhu na svěření dítěte do péče, návrh na výživné, zastoupení před soudem
 • příprava a sepis nárhu na snížení či zvýšení výživného, zastoupení před soudem
 • příprava a sepis návrhů  na udělení souhlasu soudu k právnímu jednání, kterým dítě např. nabývá nemovitosti, nakládá s nemovitostmi, nabývá dar, dědictví, odmítá dar, dědictví apod.

 

Právní uspořádání rodinných vztahů

 • vzájemná vyživovací povinnost manželů, příprava a sepis návrhu na výživné pro manžela, manželku, pokud druhý manžel neplní dobrovolně
 • vzájemná vyživovací povinnost bývalých manželů, přípava a sepis návrhu na stanovení výživného pro rozvedeného manžela, manželku
 • návrhy na určení otcovství, návrhy na popření otcovství, zastoupení před soudem
 • návrhy na osvojení  dítěte, zastoupení před soudem
 • ochrana proti domácímu násilí, domácí násilí mezi manžely, popř. i rozvedenými manžely nebo osob, kteří s nimi žijí v rodinné domácnosti
 • ochrana rodinné domácnosti, příprava a sepis návrhů na neplatnost jednání jednoho z manželů, který jednal bez souhlasu druhého manžela a ohrozil tak rodinnou domácnost
 • ochrana manžela nedlužníka, pro případ dluhu, který vznikl proti jeho vůli, příprava a sepis kvalifikovaného nesouhlasu s dluhem
 • zrušení nebo zúžení společného jmění, příprava a podání návrhu, zastoupení před soudem (např. při marnotratnosti jednoho z manželů, při podstupování nepřiměřeného rizika jednoho z manželů, při podnikání jednoho z manželů apod.)
 • rodinný závod, rozhodování o rodinném závodu, rozdělení rodinného závodu apod.

 

Neváhejte nás kontaktovat. Na telefonu jsme k dispozici Po-Pá od 9:00 hod do 19:00 hod