Ústavní a správní právo

 

Ústavní právo

 • sepisování ústavních stížností v případech porušování základních lidských práv a svobod
 • zastupování před Ústavním soudem
 • právní poradenství v oblasti základních lidských práv a svobod

 

Správní právo

 • správní žaloby, zastupování před správními soudy
 • žaloby na náhradu škody, způsobené nesprávným úředním postupem
 • zastupování před orgány státní správy
 • zastupování před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
 • zastupování uchazečů o veřejnou zakázku v zadávacím řízení, právní pomoc při zpracování nabídek, vypracování námitek
 • administrace veřejných zakázek pro zadavatele, příprava zadávacích podmínek
 • stavební řízení
 • katastrální úřady
 • problematika svobodného přístupu k informacím

Neváhejte nás kontaktovat. Na telefonu jsme k dispozici Po-Pá od 9:00 hod do 19:00 hod