Právní služby

Občanské právo

Poskytujeme právní služby občanům ve všech oblastech civilního práva. 

 čtěte více ...


Obchodní právo

Poskytujeme komplexní právní služby malým a středním podnikatelům a obchodním společnostem.

čtěte více ...


Pracovní právo

V rámci pracovního práva poskytujeme právní služby zaměstnancům a zaměstnavatelům v pracovněprávních  vztazích, právní poradenství, konzultace.

čtěte více ...


Rodinné právo

Poskytujeme právní služby při rozvodu manželství, přípravujeme a sepisujeme  návrhy na rozvod manželství, dohody o vypořádání majetku a dluhů manželů, řízení ve věcech péče o nezl. děti.

čtěte více ...


Ústavní a správní právo

V případě porušení základních práv a svobod sepisujeme ústavní stížnosti a v rámci správního práva zastupujeme klienty před správními orgány.

čtěte více ...

Neváhejte nás kontaktovat. Na telefonu jsme k dispozici Po-Pá od 9:00 hod do 19:00 hod