Nejžádanější služby

Poskytujeme klientům komplexní právní služby, zahrnující veškeré životní situace. Jde z naší strany o výkon tzv. obecné právní praxe, která zahrnuje zastupování klientů na všech úrovních a ve všech oblastech práva. Není tedy cílem vyjmenovat všechny možné právní případy, které se mohou v životě naskytnout. Na této stránce proto uvádíme příkladmo pouze ty nejběžnější situace, ve kterých můžete potřebovat odpovídající a časově dostupnou právní pomoc. Naše stránky jsou určeny pro širokou veřejnost, kterou nechceme zatěžovat odbornými právními výrazy a obsah je tedy připraven tak, aby byl srozumitelný všem, kdo hledají profesionální a spolehlivou právní pomoc.

Neváhejte se proto na nás obrátit kdykoliv se svými právními záležitostmi a problémy.

 

Oddlužení

Do velmi tíživé finanční situace se v dnešní době může dostat každý. Pokud jste v takové situaci, neváhejte nás kontaktovat, jsme schopni Vám pomoci.

čtěte více ...

Rozdělení spoluvlastnictví

Pokud jste podílovým spoluvlastníkem nemovitosti a z jakéhokoliv důvodu Vám tato forma vlastnictví nevyhovuje a podíl na nemovitosti je neprodejný, můžete žádat rozdělení podílového spoluvlastnictví.

čtěte více ...

Právní služby podnikatelům

Jednou z našich specializací, je poskytování komplexních právních služeb pro podnikatele, a to jak formou dlouhodobé spolupráce, tak pro případ řešení jednorázových právních záležitostí.

čtěte více ...

Exekuční řízení

V exekučním řízení zastupujeme jak věřitele tak i dlužníky.

čtěte více ...

Advokátní úschova

Při převodu nemovitostí klientům vždy nabízíme a zajišťujeme složení kupní ceny do advokátní úschovy.

čtěte více ...

Příprava smluv nebo jejich posouzení

Zajisíme pro občany a podnikatele jak vypracování jakékoliv smlouvy, tak posouzení  smlouvy, kterou jste si vypracovali svépomocí nebo  která Vám byla předložena jinou smluvní stranou.

čtěte více ...

Posouzení smluv z realitky

Pokud máte návrh kupní smlouvy na nemovitost předložený realitní kanceláří nebo jinou smluvní stranou, tak Vám nabízíme její kontrolu, můžeme Vás upozornit na rizika a upravit ustanovení smlouvy tak, aby Vás lépe chránila.

čtěte více ...

Pozemkové právo

Poskytujeme právní služby pro samostatně hospodařící zemědělce a zemědělské podniky.

čtěte více ...

Rozvod manželství

V rámci konzultace v advokátní kanceláři získáte představu o způsobech rozvodu, které připouští zákon a dostane se Vám řady doporučení pro bezproblémový  průběh řízení o rozvodu a k vypořádání společného majteku a dluhů.

čtěte více ...

Vypořádání majetku a dluhů manželů

Nabízíme vypracování dohody o vypořádání majetku a dluhů manželů, právní zastoupení při jednání mezi manžely o způsobu vypořádání a pokud k dohodě nedojde, nabízíme podání žaloby na vypořádání a zastoupení v řízení před soudem.

čtěte více ...

Vymáhání dluhů

Pokud potřebujete vymoci dluh, nabízíme jeho vymáhání od mimosoudního, přes soudní či rozhodčí řízení, až po řízení exekuční.

čtěte více ...

Výživné pro dítě

Soud nerozvede manželství, dokud nerozhodne o výživném pro nezl. dítě. Toto však není stanoveno jednou provždy. Může nastat situace, kdy dojde ke změně poměrů, a to buď na straně dítěte nebo na straně povinného platit výživné. V takovém případě je možné podat návrh na zvýšení či snížení výživného.

čtěte více ...

Zastoupení u soudu / u rozhodce

Kdykoliv pořebujete zastoupení před soudem čí před rozhodcem, neváhejte se na nás obrátit.

čtěte více ...

Neváhejte nás kontaktovat. Na telefonu jsme k dispozici Po-Pá od 9:00 hod do 19:00 hod