Zastoupení věřitelů nebo dlužníků v exekučním řízení

Zastoupení věřitele – návrh na exekuci

Pokud již máte k dispozici platební rozkaz, rozsudek či rozhodčí nález v právní moci, nebo notářský zápis s přímou vykonatelností a dlužník se i přesto k placení nemá, neváhejte nás kontaktovat. Nabízíme podání návrhu na exekuci. Náklady exekuce uhradí v konečném důsledku dlužník, z tohoto důvodu  jsou  zálohy na odměnu za podání návrhu z Vaší strany  v naší kanceláři minimální, spíše symbolické.

 

Zastoupení dlužníka – exekuce proti Vám byla zahájena

Nabízíme také právní zastoupení dlužníků v rámci exekučního řízení. Pokud obdržíte listiny od exekutora, běží Vám lhůta, ve které můžete podat návrh na zastavení exekuce, jsou-li k tomu dány důvody. Nabízíme možnost bezplatného posouzení, zda je takový postup ve Vašem případě možný. Zejména pokud je exekučním titulem rozhodčí nález, je pravděpodobnost na zastavení exekuce, s ohledem na aktuální judikaturu, značně vysoká.

Ve výše uvedených případech je možné poskytnout právní službu bez nutnosti navštívit osobně advokátní kancelář, tzv. na dálku. Tuto službu poskytujeme v rámci celé ČR.

 

 

Neváhejte nás kontaktovat. Na telefonu jsme k dispozici Po-Pá od 9:00 hod do 19:00 hod