Rozdělení společného jmění manželů, majetku i dluhů

Rozdělení společného jmění v období po rozvodu manželství

Pokud jste již rozvedeni a v rámci řízení o rozvodu manžeství nedošlo k vypořádání společného majetku a dluhů,  nešlo tedy o tzv.  rozvod bez zjišťování příčin rozvratu manželství,  máte lhůtu 3 roky od rozvodu na uzavření dohody o vypořádání společného jmění. Tuto dohodu doporučuji nepodceňovat, zvlášť je třeba věnovat pozornost dluhům vzniklým za trvání manželství a i tyto pečlivě vypořádat.  Pokud to vypadá, že se na vypořádání nedohodnete, pak je třeba před uplynutí  této lhůty  podat žalobu o vypořádání na soud.

Nabízíme vypracování  dohody o vypořádání,  včetně právního zastoupení při jednání mezi bývalými manžely o způsobu vypořádání a pokud k dohodě nedojde,  nabízíme podání žaloby na zrušení a vypořádání společného jmění a právní zastoupení v soudním řízení.

 

Rozdělení společného jmění před rozvodem manželství, resp. v rámci rozvodového řízení

Společné jmění manželů můžete vypořádat již v  rámci řízení o rozvodu, a to dohodou o vypořádání společného jmění manželů, kterou doporučujeme nepodceňovat. Často jde totiž o významné majetkové hodnoty a zajištění budoucích rizik, u nichž se nevyplácí riskovat. Součástí společného jmění jsou také dluhy, které je třeba  zvlášť pečlivě vypořádat.

 

 

 

Neváhejte nás kontaktovat. Na telefonu jsme k dispozici Po-Pá od 9:00 hod do 19:00 hod