Realitní kanceláře

Co nabízíme pro realitní kanceláře

 

Co nabízíme pro realitní kanceláře?

Speciální cenové balíčky

Realitním kancelářím nabízíme speciální cenové balíčky za poskytování právních služeb, a to za bezkonkurenční cenu na trhu:

Balíček I.
bez  DPH: 3.000,- Kč

Je vhodný pro jednoduché případy převodu nemovitostí, kdy je na straně prodávajícího i kupujícího jeden účastník (za jednoho účastníka považujeme i manžele popř. partnery) a jde o  převod, který se nevyznačuje žádnými dalšími komplikacemi (např. služebnosti, zástavy, úvěry, hypotéky apod.).

Tento balíček zahrnuje:

 • návrh, příprava a konečné vyhotovení smlouvy
 • 2x úprava smlouvy dle požadavků klientů
 • vyhotovení návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí

Součástí balíčku je i:

 • smlouva o advokátní úschově peněžních prostředků
 • zřízení advokátního úschovního účtu
 • úřední ověření podpisů všech účastníků
 • zápis do elektronické knihy úschov České advokátní komory
 • úhrada daně z převodu nemovitosti z advokátního úschovního účtu
 • elektronické avízo všem účastníkům o  složení částky do advokátní úschovy, o  výplatě  peněžních prostředků z advokátní úschovy

 

Balíček II.
bez DPH: 4.000,-Kč

Tento balíček  je  výhodný pro všechny ostatní  případy převodu nemovitostí, kde je na straně prodávajícího nebo kupujícího několik  účastníků, dále pro případy, kde na převáděných  nemovitostech váznou služebnosti, zástavní práva, exekuce anebo pokud jsou nemovitosti financovány bankovními nebo jinými peněžními ústavy.

Tento balíček zahrnuje :

 • návrh, příprava a konečné vyhotovení smluv s neomezeným počtem účastníků na každé straně
 • neomezený počet úprav dle požadavků klientů
 • zapracování podmínek dle požadavků úvěrujících peněžních ústavů

Součástní balíčku je i:

 • smlouva o advokátní úschově peněžních prostředků
 • zřízení advokátního úschovního účtu
 • úřední ověření podpisů všech účastníků
 • zápis do elektronické knihy úschov České advokátní komory
 • úhrada daně z převodu nemovitostí z advokátního úschovního účtu
 • elektronické avízo všem účastníkům o složení částky do advokátní úschovy, o výplatě peněžních prostředků z advokátní úschovy

 

 Outsoursing právních služeb

Naše advokátní kancelář čím dál častěji pro realitní kanceláře  plní funkci externího právního oddělení v rámci outsourcingu právních služeb.

Tato forma spolupráce přináší realitním kancelářím  řadu výhod: 

 • šetří náklady na  vlastního zaměstnance, na vybavení jeho pracoviště, personální náklady apod.
 • přenáší  odpovědnosti  za provedenou práci na  advokátní kancelář, která je pro případ způsobení škody v rámci advokátní praxe pojištěna
 • umožňuje flexibilní  a rychlé poskytování právních služeb, kdykoliv jsme připraveni se účastnit osobního jednání
 • neustálý rozvoj odborné úrovně

 

Podstatnou výhodou, kterou realitní kanceláře nejvíce oceňují je ta skutečnost, že jsme  kdykoliv na příjmu, buďto na telefonu nebo na emailu. Dle dohody se přímo účastníme jakéhokoli jednání mimo advokátní kancelář. S realitními kancelářemi běžně komunikujeme a právní služby poskytujeme ve formě, kterou realitní kancelář upřednostňuje - v dnešní době čím dál častěji plně elektronicky. Spolupráce s naší advokátní kanceláři se tak stává pro realitní kanceláře méně časově i finančně  náročné.

Jsme přesvědčeni o tom, že právě výše popsaný model spolupráce přináší pro realitní kanceláře veškerá pozitiva, která lze od dlouhodobé a úzké spolupráce s advokátní kanceláří očekávat.

 

Vaše advokátní kancelář

Neváhejte nás kontaktovat. Na telefonu jsme k dispozici Po-Pá od 9:00 hod do 19:00 hod