Podnikatelé

Co nabízíme pro podnikatele

 

Co Vám můžeme nabídnout?

 

Klientům z řad podnikatelů poskytujeme  právní služby operativně, ve srozumitelné formě  tak, aby pro ně měly  především praktický přínos. Pomáháme podnikatelům  zvolit nejefektivnější způsob řešení  problému a zajistit  potřebnou ochranu jeho práv.

S klienty běžně  komunikujeme  a právní služby poskytujeme ve formě, kterou klient upřednostňuje - v dnešní době čím dál častěji plně elektronicky, což mnohdy výrazně snižuje finanční a časové náklady na naše služby.

Snažíme se především snižovat rizika, kterým jsou podnikatelé v rámci své činnosti každodenně vystavováni.

Před konfrontačním přístupem upřednostňujeme předcházení sporům a  především kvalitní smluvní úpravu. To však neznemená, že se obáváme odvážných řešení. Důrazné prosazování práv klientů ve vyjednávacím procesu a před soudy je  jedním ze základů naší činnosti.

 

Outsoursing právních služeb - stále oblíbenější forma spolupráce podnikatelů s advokátní kanceláří

Naše advokátní  kancelář čím dál častěji pro klienty z řad podnikatelů, a to jak právnických osob tak živnostníků, plní funkci externího právního oddělení v rámci outsourcingu právních služeb.

Tato forma spolupráce přináší klientům řadu výhod: 

  • šetří náklady na  vlastního zaměstnance, na vybavení jeho pracoviště, personální náklady apod.
  • přenáší  odpovědnosti  za provedenou práci na  advokátní kancelář, která  je pro případ způsobení škody v rámci advokátní praxe pojištěna
  • umožňuje flexibilní  a rychlé poskytování právních služeb, kdykoliv jsme  připraveni se účastnit osobního jednání
  • neustálý rozvoj odborné úrovně

 Outsourcing právních služeb zahrnuje například:

  • aktivní účast při řešení běžných obchodních záležitostí klienta
  • připomínkování všech  právních dokumentů
  • nastavení interních procesů klienta
  • vyjednávání obchodních smluv
  • sledování změn v legislativě
  • účast na poradách vedení ( představenstvo, management)

 

Podstatnou výhodou, kterou naši klienti z řad podnikatelů nejvíce oceňují  je  ta skutečnost, že jsme  kdykoliv na příjmu, buďto na telefonu nebo na emailu. Dle dohody se  přímo účastníme jakéhokoli jednání mimo advokátní kancelář, často poskytujeme právní služby přímo v místě podnikání  klienta. Spolupráce s advokátní kanceláři se tak  stává pro klienty méně časově náročné.

Srovnatelná dostupnost platí jak pro klienty, kteří s advokátní kanceláří  mají uzavřenu dohodu a dlouhodobé spolupráci, tak také  pro klienty, kteří  využívají našich služeb jen v jednorázových případech.

Jsme přesvědčeni o tom, že právě výše popsaný  model spolupráce přináší pro podnikatele veškerá pozitiva, která lze od dlouhodobé a úzké spolupráce s  advokátní kanceláří očekávat.

 

Vaše advokátní kancelář

Neváhejte nás kontaktovat. Na telefonu jsme k dispozici Po-Pá od 9:00 hod do 19:00 hod