Nejčastější dotazy

Jak ukončit nájemní smlouvu při skončení podnikání

Dobrý den, pracovala jsem jako OSVČ a měla jsem na sebe napsanou kancelář, kde je stanovena doba nájmu na dobu určitou. Protože jsem ukončila činnost, zajímalo by mě, jaké jsou možnosti ukončení takového pronájmu. Děkuji Vám za odpověď.

 
Obecně platí, že nájem na dobu určitou lze vždy ukončit dohodu smluvních stran, většinu jiných důvodů ukončení nájmu je třeba mít sjednáno ve smlouvě. Občanský zákoník výslovně uvádí, že nájem ujednaný na dobu určitou může každá ze stran vypovědět jen v případě, že ve smlouvě byly zároveň ujednány důvody výpovědi a výpovědní doba. Ve Vašem případě je třeba si ujasnit, zda jde o nájem bytu nebo o nájem prostor sloužících k podnikání. Ohledně nájmu bytu na dobu určitou platí, že nájemce může vypovědět nájem na dobu určitou, změní-li se okolnosti, z nichž strany při vzniku závazku ze smlouvy o nájmu zřejmě vycházely, do té míry, že po nájemci nelze rozumně požadovat, aby v nájmu pokračoval. Ohledně nájmu prostoru sloužícího k podnikání pak platí, že nájem na dobu určitou může nájemce vypovědět i před uplynutím ujednané doby ztratí-li způsobilost k činnosti, k jejímuž výkonu je prostor sloužící podnikání určen, přestane-li být najatý prostor z objektivních důvodů způsobilý k výkonu činnosti, k němuž byl určen, a pronajímatel nezajistí nájemci odpovídající náhradní prostor, nebo porušuje-li pronajímatel hrubě své povinnosti vůči nájemci. Pokud tedy jde dle uzavřené smlouvy opravdu o nájem prostor sloužících k podnikání, pak lze využít některou ze zákonných možností ukončení nájmu výpovědí, tak jak jsem naznačila výše.

9. 3. 2015
Zpět

Neváhejte nás kontaktovat. Na telefonu jsme k dispozici Po-Pá od 9:00 hod do 19:00 hod