Nejčastější dotazy

Co řeší smlouva o důchodu při oddlužení

Můžu podat návrh na oddlužení i v případě, že teď nejsem schopen uhradit za dobu 5 let 30% z dluhů, které mám?

Ano, i v takovém případě máte možnost tento návrh podat, a to za předpokladu, že bude jiná osoba, nejčastěji jde o rodinného příslušníka, ochotna Vám podepsat Smlouvu o důchodu, uzavřenou dle zák.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou se Vám tento zaváže, po dobu povoleného oddlužení formou splátkového kalendáře, každý měsíc přispívat takovou částkou, aby Váš příjem a výše poskytnutého důchodu celkově dala takovou částku, z které jste schopen za dobu 5 let uhradit 30% celkových dluhů a také náklady na insolvenčního správce, tedy + 54.000,-Kč až + 64.000,-Kč.

10. 2. 2015
Zpět

Neváhejte nás kontaktovat. Na telefonu jsme k dispozici Po-Pá od 9:00 hod do 19:00 hod