Nejčastější dotazy

Právo pojišťovny žádat vrácení vyplacené provize i po ukončení mandátní smlouvy.

Můžete mi prosím odpovědět na tento dotaz: v září loňského roku jsem ukončil obchodní zastoupení pro jednu z pojišťoven. Jeden z mých bývalých klientů vypověděl smlouvu, a to v době, kdy už jsem měl ukončenou smlouvu s pojišťovnou. U produktů jsou stanoveny stornopodmínky 3 roky a pojišťovna po mě nyní chce uhradit zpět poměrnou část z už vyplacené provize. Já mám za to, že nároky pojišťovny z titulu storna zanikly spolu se smlouvou. Mám nějak reagovat na výzvy pojišťovny k úhradě?

Bohužel pro Vás, povinnost vrátit poměrnou část provize není vázána na to, zda ještě vykonáváte činnost pro pojišťovnu. Tato povinnost trvá i po ukončení smlouvy, pokud k nároku pojišťovny na vrácení provize dle smlouvy došlo. Její právo požadovat plnění z titulu stornopodmínek, za předpokladu, že došlo k ukončení vztahu s pojištěným ve sjednané lhůtě, trvá. Doporučuji rozhodně na výzvu pojišťovny zareagovat.

19. 1. 2015
Zpět

Neváhejte nás kontaktovat. Na telefonu jsme k dispozici Po-Pá od 9:00 hod do 19:00 hod